Ludzie

 • Brak zdjecia

  Mirosław Łaciok

  Dodano: śro, 11 styczeń 2017

  Mirosław Łaciok urodził się w 1968 r. w Rudzicy. Dzieciństwo i młodość spędził w Rudzicy, która nadal jest bliska Jego sercu. Dorosłe życie związał z Jaworzem ale nadal, jak twierdzi, czuje się Rudziczaninem. Nic więc dziwnego, że żywotnie interesuję się Kaplicą św. Wendelina, której stał się mecenasem. Nie chce wyliczać swoich dokonań przy remoncie i odnowieniu kaplicy. Sam mówi, że: „ Ja dbam o Wendelina a Wendelin dba o mnie – żyjemy w pełnej symbiozie. Dzięki św. Wendelinowi mam spokój ducha, zdrowie – dużo mu zawdzięczam”. Cieszy go fakt, że z roku na rok przybywa pielgrzymów. Od 2008 roku kupuje do Kaplicy księgi wotywne, aby ludzie mogli pisać  o łaskach otrzymanych za pośrednictwem św. Wendelina. Dzięki Panu Mirosławowi kaplica św. Wendelina, która jest rudzickim dziedzictwem kulturowym i religijnym, miejsce to jest dobrze utrzymywane i z roku na rok pięknieje. W uznaniu zasług Pana Łacioka dla Rudzicy, Towarzystwo Miłośników Rudzicy, uchwałą z dn. 20 maja 2016 r. postanowiło wpisać Mirosława Łacioka do Księgi Zasłużonych dla Rudzicy i obdarować Go okolicznościowym medalionem oraz nadać Mu tytuł Honorowego Członka Towarzystwa Miłośników Rudzicy.

  Czytaj więcej...

 • Brak zdjecia

  Piotr Kropka

  Dodano: śro, 11 styczeń 2017

  Piotr Kropka urodził się 4 lutego 1983 roku. Mieszka w Iłownicy. Pasję do historii zaszczepił w nim jego dziadek, śp. Stanisław Kropka. Dziadek był jego pierwszym nauczycielem historii. Swoje zamiłowania rozwinął  w szkole podstawowej w Iłownicy, a następnie w Zespole Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących w Bielsku - Białej. Ukoronowaniem edukacji historycznej były studia zaoczne na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach zakończone obroną pracy magisterskiej pt.: "Dzieje parafii rudzickiej oraz wiosek parafialnych Rudzicy i Iłownicy do początku XVIII wieku" napisanej pod kierunkiem prof. UŚ dra hab. Antoniego Barciaka w 2008 roku. W tym samym roku został przyjęty do grona członków Towarzystwa Miłośników Rudzicy i rozpoczął prace badawcze nad całościową monografią Rudzicy. Jest również autorem kilku artykułów w miesięczniku "Region" oraz w gazetce samorządowej "Jasienica".
  Piotr Kropka największym zainteresowaniem darzy dzieje Śląska Cieszyńskiego, jak również całej Ziemi Śląskiej. Interesuje go również historia Polski. Ważne miejsce zajmuje także historia wojen i wojskowości do 1945 roku. Z tą dziedziną wiąże się również nieco skrywane hobby, a mianowicie malarstwo i rysownictwo  batalistyczne.
  Choć historię obdarza wielką sympatią, by nie rzec, że miłością, to jednak dla Piotra Kropki najważniejszy jest Bóg i rodzina, czyli żona Anna oraz dwoje dzieci: córka Alicja i syn Szymon. Wiara, rodzina i tradycja są dla niego wartościami najwyższymi. Pan Piotr Kropka podjął się trudu opracowania „Monografii Rudzicy” zupełnie bezinteresownie. Nikt dotąd nie opracował tak bogatej monografii czym zasłużył się dla obecnych mieszkańców Rudzicy i następnych pokoleń. W dowód uznania i podziękowania Zarząd Towarzystwa Miłośników Rudzicy postanowił Pana Piotra obdarować okolicznościowym medalionem i wpisać Go do Księgi Ludzi Zasłużonych dla Rudzicy.

  Czytaj więcej...

 • Ks. misjonarz Ludwik Wawrzeczko

  Ks. misjonarz Ludwik Wawrzeczko

  Dodano: śro, 11 styczeń 2017

  Ks. Ludwik Wawrzeczko urodził się 4 kwietnia 1970 r. w Rudzicy. Uczęszczał do Szkoły Podstawowej w Rudzicy, którą ukończył w 1978 r. Następnie uczęszczał do trzyletniej Szkoły Zawodowej w Bielsku – Białej im. Bolesława Bieruta, gdzie zdobył zawód hydraulika. Po szkole zawodowej podjął pracę w swoim zawodzie. Równocześnie rozpoczął rozpoczęciem pracy zaczął uczęszczać do Technikum Wieczorowego.
  Po zdaniu egzaminu maturalnego w roku 1991, w czasie pielgrzymki Ojca Św. do Polski, w czasie Światowych Dni Młodzieży w Częstochowie podjął decyzje wstąpienia do Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny. Po rocznym nowicjacie wstąpił do Seminarium Księży Misjonarzy Świętej Rodziny, a w 1998 r.  przyjął święcenia kapłańskie. Pierwszą jego placówka była parafia w Rzeszowie. Po czterech latach pracy i wielokrotnych prośbach ks. Antoniego został skierowany do pracy misyjnej na Białorusi. Kilka dni przed wyjazdem zmarł ks. wikariusz w Gliwicach i ksiądz Ludwik zamiast jechać na Białoruś objął placówkę w Gliwicach, gdzie pracował przez jeden rok. W  tym samym czasie biskupem na  Madagaska,rze,został,Zygmunt,Robaszkiewicz,MSF,i,to,spowodowało,,że,Zgromadzenie zobowiązało się do wysłania pięciu księży na Madagaskar. W tej grupie znalazł się ks. Ludwik. Po roku przygotowania we Francji w 2004 r. ks. Ludwik wyjechał na Madagaskar, gdzie pracuje do dnia dzisiejszego. Praca Księdza Ludwika ma miejsce w tropikalnym klimacie, co sprawia, że ksiądz jest narażony na choroby niebezpieczne dla Europejczyka. Wiemy, że szczepienia w pełni nie zabezpieczają przed nimi.
  Towarzystwo Miłośników Rudzicy, podobnie jak i cała nasza prafia, jest dumna z tego, że spośród na wyszedł tak wspaniały człowiek, który służy wiernie Bogu i Kościołowi rozsławiając jednocześnie Polskę i małą ojczyznę Rudzicę na odległym kontynencie afrykańskim. Ks. Ludwik jest najlepszym naszym ambasadorem. Wyrazem wdzięczności i uznania niech będzie wpis do Pamiątkowej Księgi Ludzi Zasłużonych dla Rudzicy i okolicznościowym medalionem.

  Czytaj więcej...

 • Teresa MAREKWICA

  Teresa MAREKWICA

  Dodano: śro, 26 luty 2014

  Teresa Marekwica z domu Tłoczek urodziła się 28. VI 1943r. w Rudzicy jako córka Ludwika Tłoczek i Walerii z domu Pinocy. Szkołę Podstawową ukończyła z wyróżnieniem. Zgodnie ze swoimi zainteresowaniami podjęła naukę w 5-letnim Państwowym Liceum Pedagogicznym w Bielsku-Białej zakończoną egzaminem dojrzałości w 1962r. 1 września 1962r. rozpoczęła pracę w Szkole Podstawowej w Iłownicy jako nauczycielka nauczania początkowego i języka polskiego. Celem podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych ukończyła w 1966r. Studium Nauczycielskie w Cieszynie – kierunek filologia polska, a pracę dyplomową obroniła i napisała na temat: „Gwara wsi Rudzica”.

  Czytaj więcej...

 • Henryk SKRZYŻALA

  Henryk SKRZYŻALA

  Dodano: śro, 26 luty 2014

  Henryk Skrzyżala urodził się 15 stycznia 1947 w Landeku, jako syn Stefana Skrzyżali i Antoniny z domu Hajdrych. W 1954r. rozpoczął naukę w Szkole Podstawowej w Iłownicy filia Landek, a po 3 latach nauki przeszedł do macierzystej szkoły w Iłownicy, którą ukończył w 1961r. Po ukończeniu szkoły podstawowej zdobył zawód ślusarza w Zespole Szkół Zawodowych w Czechowicach-Dziedzicach. Równolegle interesował się przyrodą i ogrodnictwem. Z tego też powodu uczęszczał na kurs ogrodniczy w Bielsku-Białej. Po ukończeniu szkoły zawodowej pracował przez 3 lata w Walcowni Metali w Czechowicach-Dziedzicach. Następnie przeniósł się do pracy na kopalni „Moszczanica”, a później kopalni „Pniówek” w Jastrzębiu Zdroju. Zawsze spokojny i opanowany postanowił nieść pomoc innym górnikom i przyjął obowiązki ratownika górniczego.

  Czytaj więcej...

 • Elżbieta MŻYK

  Elżbieta MŻYK

  Dodano: śro, 26 luty 2014

  Elżbieta Mżyk urodziła się 31 października 1939r. w Rudzicy jako córka Józefa Wątroby i Marii z d. Solich. Do Szkoły Podstawowej w Rudzicy uczęszczała w latach 1946-1953. W latach 1953-1957 uczyła się w Technikum Handlowym w Bielsku-Białej. Pracę podjęła 1 lipca 1957r. w Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Rudzicy, gdzie pracowała do 31 grudnia 1963r. Od 1 stycznia 1964r. do 30 listopada 1972r. pracowała w GS Jasienica. 1 grudnia 1972r. została przeniesiona służbowo do Urzędu Gminy w Jasienicy, gdzie pracowała do 30 kwietnia 1989r. na stanowisku głównego księgowego. Od 1 maja 1989r. do 31 grudnia 1991r. była zatrudniona w Wydziale Finansowym Urzędu Wojewódzkiego w Bielsku-Białej, z którego przeszła na emeryturę.

  Czytaj więcej...

 • Florian KOHUT

  Florian KOHUT

  Dodano: Pią, 29 listopad 2013

  Florian Kohut urodził się 23 kwietnia 1952r. w Rudzicy. Jest synem Józefa Kohuta i Marty z d. Miklar. Absolwent Państwowego Ogniska Sztuk Plastycznych w Bielsku-Białej. Uczeń artystów Małgorzaty Kudły, Stanisława Szopinetera i Franciszka Suknarowskiego. Cennych wskazówek udzielił mu znany artysta plastyk Ignacy Bieniek.

  Czytaj więcej...

 • Ks. misjonarz Józef TOMASZKO

  Ks. misjonarz Józef TOMASZKO

  Dodano: Pią, 29 listopad 2013

  Ksiądz Józef Tomaszko urodził się 21 marca 1964r. w Iłownicy jako szóste dziecko Józefa i Agnieszki z domu Wach. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej w Iłownicy rozpoczął naukę w Liceum Zawodowym w Bielsku-Białej, gdzie złożył egzamin dojrzałości w 1983r. W tym samym roku wstąpił do Zgromadzenia Księży Marianów w Skórcu k/Siedlec. Pierwsze śluby zakonne złożył 8 września 1984r.

  Czytaj więcej...

 • ks. prał. Józef OLESZKO

  ks. prał. Józef OLESZKO

  Dodano: Pią, 29 listopad 2013

   

  Ksiądz Prałat Józef Oleszko urodził się 18 lutego 1958r. w Brzezinach Śląskich jako szóste dziecko Józefa i Marii z d. Bieniek. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej w Brzezinach rozpoczął naukę w Liceum Ogólnokształcącym w Piekarach Śląskich, gdzie złożył egzamin dojrzałości w 1977r. W tym samym roku wstąpił do Seminarium Duchownego w Katowicach. 19 kwietnia 1984r. przyjął święcenia kapłańskie.

  Czytaj więcej...

 • Helena Miklar

  Helena Miklar

  Dodano: Nie, 25 listopad 2012

  Helena Miklar z domu Gawlas urodziła się w Rudzicy 19 grudnia 1926 r. Dzieciństwo upłynęło Jej na paseniu krów, bawieniu młodszego rodzeństwa i pomaganiu w gospodarstwie rodziców. Chodziła do Szkoły Podstawowej w Rudzicy. Jej edukacja skończyła się wraz z wybuchem II wojny światowej na 6 klasie szkoły powszechnej. Gdy miała 14 lat tylko dzięki pomocy dobrego człowieka nie została wywieziona na roboty do Niemiec. Po wojnie na kursie ukończyła klasę 7-mą szkoły podstawowej. Reszty musiała nauczyć się sama. W 1950r. wyszła za mąż za Wiktora Miklar. Obecnie jako emerytka pisze wiersze gwarą "rudzicką" prawie tożsamą z gwarą Śląska Cieszyńskiego. Jak sama mówi: (cytuje)

  Czytaj więcej...