ks. prał. Józef OLESZKO

Dodano: Pią, 29 listopad 2013


ks. prał. Józef OLESZKO

Ksiądz Prałat Józef Oleszko urodził się 18 lutego 1958r. w Brzezinach Śląskich jako szóste dziecko Józefa i Marii z d. Bieniek. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej w Brzezinach rozpoczął naukę w Liceum Ogólnokształcącym w Piekarach Śląskich, gdzie złożył egzamin dojrzałości w 1977r. W tym samym roku wstąpił do Seminarium Duchownego w Katowicach. 19 kwietnia 1984r. przyjął święcenia kapłańskie.Po otrzymaniu święceń rozpoczął pracę jako wikariusz w Parafii św. Krzysztofa w Tychach. W 1988r. został przeniesiony do Parafii  Św. Apostołów Piotra i Pawła w Skoczowie, gdzie pracował do 1922r. Po utworzeniu Diecezji Bielsko-Żywieckiej objął stanowisko wizytatora w Wydziale Katechetycznym w Bielsku-Białej i zamieszkał na probostwie w Rudzicy. Tu służył również swoją pracą duszpasterską aż do 15 listopada 1998r. Przez pół roku pełnił obowiązki administratora parafii rudzickiej pełniąc jednocześnie funkcję wizytatora. W 1998r. objął Parafię Trójcy Świętej w Bielsku-Białej, gdzie pracuje do chwili obecnej. W maju 2008r. został mianowany przez Papieża Benedykta XVI – Prałatem.

W czasie pobytu w Rudzicy ks. Józef dał się poznać jako gorliwy kapłan, życzliwy i przyjazny duszpasterz.

Wiele czasu poświęcił młodzieży, pierwszy organizował wyjazdy na noworoczne spotkanie organizowane przez wspólnotę Taize. Z jego inicjatywy zaczęto wydawać gazetkę parafialną „Metanoia” ukazującą się do dnia dzisiejszego.

Ks. Oleszko zawsze był wrażliwy na los dzieci pochodzących z ubogich i wielodzietnych rodzin. Chętnie pomagał im materialnie.

Towarzystwo Miłośników Rudzicy przez 6 lat działalności doświadczyło wiele życzliwości i pomocy ze strony ks. Józefa. Dzięki Niemu udało się nam drukować i wydawać publikacje w sposób finansowo dla nas dostępny. Ks. Oleszko w styczniu br. wydał tomik poezji naszego poety Juliusza Wątroby pt.: „Spłyń kolędo”.

TMR na Walnym Zebraniu postanowiło jednogłośnie wpisać ks. Prałata do Księgi Pamiątkowej ludzi zasłużonych dla Rudzicy, uhonorować Go okolicznościowym medalem oraz nadać Mu tytuł Honorowego Członka Towarzystwa.

Powrót