Wendelinaria 2019 - „Mosty, nie mury – w stronę kultury spotkania” - 22 listopada 2019 r.

Dodano: Pon, 18 listopad 2019


Wendelinaria 2019 - „Mosty, nie mury – w stronę kultury spotkania” - 22 listopada 2019 r.


Przekonani o tym, że „prawda wchodzi drzwiami, w których nawzajem dajemy sobie pierwszeństwo, nie tylko z grzeczności, ale z prawdziwego szacunku” (Halik 2011), chcemy potraktować seminarium jako dobrą okazję zarówno do wymiany myśli, jak i współtworzenia autentycznej kultury spotkania.

Główne obszary tematyczne wystąpień (przykłady):

- uwarunkowania współczesnej komunikacji

- więź społeczna i jej wymiary

- inicjatywy lokalne współtworzące kulturę spotkania

- media społecznościowe jako narzędzie integracji i dezintegracji

- komunikacja międzykulturowa

- pogranicze jako obszar współpracy międzykulturowej

- edukacja międzykulturowa – możliwości i szanse

- doświadczenie podróżnicze i jego wymiary

- relacje międzygeneracyjne

- partycypacja i uspołecznienie procesów zarządzania

Więcej informacji na blogu https://wendelinaria.wordpress.com
Strona wydarzenia na portalu Facebook: https://www.facebook.com/events/1305244939645522/

Główny organizator: Towarzystwo Miłośników Rudzicy.    
Miejsce: Gminnym Ośrodku Kultury w Rudzicy, ul. Klubowa 124.

Powrót