Obecny zarząd

Obecny skład zarządu

Prezes: Jolanta Zienkiewicz
Zygmunt Gawlas z-ca prezesa
Henryk Skrzyżala z-ca prezesa
W skład Zarządu weszli:
Jolanta Korpalska sekretarz
Maria Malchar skarbnik
Artur Feruga członek
Piotr Kropka członek
Komisja Rewizyjna:
Dariusz Pietras przewodniczący
Leszek Sadowski członek
Anna Koziar członek