Jubileusz V-lecia TMR

5 lat temu, dokładnie 23 maja 2003r. Towarzystwo uzyskało osobowość prawną. Z tej okazji 31 maja br. o godz. 14.00 w parafialnym kościele została odprawiona Msza św. w intencji członków sympatyków i sponsorów oraz ich rodzin. Następnie w sali GOK uczestnicy obejrzeli piękny program artystyczny przygotowany przez ZSP im. Jana Pawła II w Rudzicy.

Po złożeniu sprawozdania przez prezes Teresę Marekwica głos zabrali kolejno zaproszeni Goście. W uroczystości udział wzięli: Ks. Prob. Kan. Jan Gustyn, Ks. Wikary Tomasz Bieniek, Wicestarosta p. Mirosław Szemla, dyr Książnicy Beskidzkiej p. Bogdan Kocurek, przedstawiciel Wydziału Promocji, Kultury i Turystyki p. Jolanta Konior, red. nacz. „Mojego Powiatu” p. Alina Macher, Przew. Rady Gminy p. Jerzy Czudek, Wicewójt p. Krzysztof Wieczerzak, Przew. Komisji Kultury Rady Gminy p. Czesław Machalica, przedstawiciel Banku Spółdzielczego w Jasienicy p. Helena Chmielnik, Delegacja PZEiR w Rudzicy, Przew. KGW p. Elżbieta Mżyk, dyr ZSP p. Alicja Radgowska, Zarządy zaprzyjaźnionych Towarzystw oraz artyści z Rudzicy. Uroczystości towarzyszyła wystawa dorobku artystycznego mieszkańców Rudzicy, którą można było oglądać do godz. 18-tej w niedzielę (1 czerwca).

Wystawę ubogacił bogato zastawiony „szwedzki stół – kulinarne dziedzictwo” oraz ekspozycja gospodarstwa pasiecznego P. Lucyny i Stanisława Zawadów z Bielowicka (członków TMR).

Prezes TMR p. Teresa Marekwica została uroczyście wpisana do Księgi Pamiątkowej ludzi zasłużonych dla Rudzicy oraz obdarowana okolicznościowym medalionem. Po części oficjalnej wszyscy zebrani zostali poczęstowani obiadem i innymi smakołykami.

Cały czas przygrywał zespół „Dynakord” (Patrycja, Krzysztof i Artur Trojokowie). Oprócz biesiadnego śpiewu były i tańce do późnych godzin. Z okazji Jubileuszu V-lecia Towarzystwo wydało publikację „Minęło 5 lat”, którą otrzymał każdy uczestnik spotkania (a było ich 140 osób).

Sponsorami obiadu byli P. Zawadowie.Winem wszystkich poczęstowała p. J. Dyrbuś – Szkandera z Trzyńca, a piwem p. Olga i Jan Koniorowie.

Dziękujemy.

Towarzystwo Miłośników Rudzicy

43-394 Rudzica 124
NIP 937 23 89 708
REGON 072864457

Mapa Rudzicy

Towarzystwo Miłośników Rudzicy © 2021. All Rights Reserved.

Developed by DOT.Creativity