Henryk Skrzyżala

Henryk Skrzyżala urodził się 15 stycznia 1947 w Landeku, jako syn Stefana Skrzyżali i Antoniny z domu Hajdrych. W 1954r. rozpoczął naukę w Szkole Podstawowej w Iłownicy filia Landek, a po 3 latach nauki przeszedł do macierzystej szkoły w Iłownicy, którą ukończył w 1961r. Po ukończeniu szkoły podstawowej zdobył zawód ślusarza w Zespole Szkół Zawodowych w Czechowicach-Dziedzicach. Równolegle interesował się przyrodą i ogrodnictwem. Z tego też powodu uczęszczał na kurs ogrodniczy w Bielsku-Białej. Po ukończeniu szkoły zawodowej pracował przez 3 lata w Walcowni Metali w Czechowicach-Dziedzicach. Następnie przeniósł się do pracy na kopalni „Moszczanica”, a później kopalni „Pniówek” w Jastrzębiu Zdroju. Zawsze spokojny i opanowany postanowił nieść pomoc innym górnikom i przyjął obowiązki ratownika górniczego.

W 1971r. ożenił się z Heleną Trojok z Rudzicy i odtąd na stałe związał się z Rudzicą, gdzie wybudował domek jednorodzinny. Ma jedną córkę Agatę i dwie wnuczki, które są „oczkiem w głowie” kochającego ich dziadka. W 1992 roku przeszedł na emeryturę i rozpoczął niezwykle bogatą i różnorodną aktywność społeczną.

Przez 15 lat był ławnikiem Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej. Jako solidarny parafianin wiele godzin przepracował przy remoncie kościoła parafialnego i probostwa w Rudzicy oraz przy budowie nowego kościoła w Iłownicy.

Jest honorowym dawcą krwi. Oddał 30 litrów krwi ratując tym samym życie innych.

Przez wiele lat hodował, brał udział w wystawach ptactwa domowego i królików. Był aktywnym członkiem Regionalnego Związku Hodowców Ptaków i drobnego inwentarza w Czechowicach-Dziedzicach.

Od 2001 roku należy do Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Rudzicy, a od 2007r. pełni funkcję Prezesa. Oddany duchem i ciałem tej organizacji organizując liczne wycieczki, imprezy, spotkania, co wtorek pełni społecznie dyżury w sali GOK, aby każdy potrzebujący pomocy i wsparcia emeryt mógł je otrzymać. Zabiega o to, by mieszkańcy Rudzicy, Iłownicy, Landeka i Roztropic mogli radośnie przeżywać jesień swojego życia. Pamięta także o chorych członkach Koła, których systematycznie odwiedza.

W 2003r. należał do współzałożycieli Towarzystwa Miłośników Rudzicy i od początku pełni funkcję Wiceprezesa. Nie szczędził czasu i sił, by ocalić od zapomnienia to wszystko, co charakteryzuje naszą wieś, parafię i gminę. Jest obdarzony pasją zbierania pamiątek i ich dokumentowaniem. To wszystko co związane z Rudzicą i Ziemią Śląska Cieszyńskiego jest Mu bliskie i drogie.

Oby jak najwięcej takich ludzi działało w naszej Małej Ojczyźnie.

Zarząd TMR Uchwałą nr z dn. 7 kwietnia 2012 postanowił wpisać Henryka Skrzyżalę do Księgi Ludzi Zasłużonych dla Rudzicy i obdarować Go okolicznościowym medalionem.

Towarzystwo Miłośników Rudzicy

43-394 Rudzica 124
NIP 937 23 89 708
REGON 072864457

Mapa Rudzicy

Towarzystwo Miłośników Rudzicy © 2021. All Rights Reserved.

Developed by DOT.Creativity