ks. prał. Józef OLESZKO

Ksiądz Prałat Józef Oleszko urodził się 18 lutego 1958r. w Brzezinach Śląskich jako szóste dziecko Józefa i Marii z d. Bieniek. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej w Brzezinach rozpoczął naukę w Liceum Ogólnokształcącym w Piekarach Śląskich, gdzie złożył egzamin dojrzałości w 1977r. W tym samym roku wstąpił do Seminarium Duchownego w Katowicach. 19 kwietnia 1984r. przyjął święcenia kapłańskie.Po otrzymaniu święceń rozpoczął pracę jako wikariusz w Parafii św. Krzysztofa w Tychach.

W 1988r. został przeniesiony do Parafii  Św. Apostołów Piotra i Pawła w Skoczowie, gdzie pracował do 1922r. Po utworzeniu Diecezji Bielsko-Żywieckiej objął stanowisko wizytatora w Wydziale Katechetycznym w Bielsku-Białej i zamieszkał na probostwie w Rudzicy. Tu służył również swoją pracą duszpasterską aż do 15 listopada 1998r. Przez pół roku pełnił obowiązki administratora parafii rudzickiej pełniąc jednocześnie funkcję wizytatora. W 1998r. objął Parafię Trójcy Świętej w Bielsku-Białej, gdzie pracuje do chwili obecnej. W maju 2008r. został mianowany przez Papieża Benedykta XVI – Prałatem.

W czasie pobytu w Rudzicy ks. Józef dał się poznać jako gorliwy kapłan, życzliwy i przyjazny duszpasterz.

Wiele czasu poświęcił młodzieży, pierwszy organizował wyjazdy na noworoczne spotkanie organizowane przez wspólnotę Taize. Z jego inicjatywy zaczęto wydawać gazetkę parafialną „Metanoia” ukazującą się do dnia dzisiejszego.

Ks. Oleszko zawsze był wrażliwy na los dzieci pochodzących z ubogich i wielodzietnych rodzin. Chętnie pomagał im materialnie.

Towarzystwo Miłośników Rudzicy przez 6 lat działalności doświadczyło wiele życzliwości i pomocy ze strony ks. Józefa. Dzięki Niemu udało się nam drukować i wydawać publikacje w sposób finansowo dla nas dostępny. Ks. Oleszko w styczniu br. wydał tomik poezji naszego poety Juliusza Wątroby pt.: „Spłyń kolędo”.

TMR na Walnym Zebraniu postanowiło jednogłośnie wpisać ks. Prałata do Księgi Pamiątkowej ludzi zasłużonych dla Rudzicy, uhonorować Go okolicznościowym medalem oraz nadać Mu tytuł Honorowego Członka Towarzystwa.

Towarzystwo Miłośników Rudzicy

43-394 Rudzica 124
NIP 937 23 89 708
REGON 072864457

Mapa Rudzicy

Towarzystwo Miłośników Rudzicy © 2021. All Rights Reserved.

Developed by DOT.Creativity