Teresa Marekwica

Teresa Marekwica z domu Tłoczek urodziła się 28. VI 1943r. w Rudzicy jako córka Ludwika Tłoczek i Walerii z domu Pinocy. Szkołę Podstawową ukończyła z wyróżnieniem. Zgodnie ze swoimi zainteresowaniami podjęła naukę w 5-letnim Państwowym Liceum Pedagogicznym w Bielsku-Białej zakończoną egzaminem dojrzałości w 1962r. 1 września 1962r. rozpoczęła pracę w Szkole Podstawowej w Iłownicy jako nauczycielka nauczania początkowego i języka polskiego. Celem podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych ukończyła w 1966r. Studium Nauczycielskie w Cieszynie – kierunek filologia polska, a pracę dyplomową obroniła i napisała na temat: „Gwara wsi Rudzica”. W 1972r. zamieszkała wraz z rodziną w Rudzicy i podjęła pracę w tutejszej szkole jako nauczycielka j.polskiego i bibliotekarka. Równocześnie prowadziła kółko polonistyczne i turystyczne. W latach 1977-1991 współorganizowała 15 wakacyjnych obozów turystycznych, umożliwiając młodzieży z Rudzicy poznanie piękna Beskidu Żywieckiego, Tatr i Pienin, Rudaw Janowickich i Karkonoszy.

Przez wiele lat prowadziła zespół metodyczny nauczycieli j.polskiego gminy Jasienica.

W 1975r. rozpoczęła zaocznie studia polonistyczne na Uniwersytecie Śląskiem w Katowicach zakończone obroną pracy magisterskiej w 1979r. Po złożeniu egzaminu praktycznego i teoretycznego uzyskała drugi stopień specjalizacji zawodowej.

W Szkole Podstawowej w Rudzicy uczyła na pełnym etacie przez 25 lat, a na emeryturę przeszła w 1997r. Przez następne 4 lata pracowała nadal jako emerytka. Za pracę pedagogiczną otrzymała wielokrotnie nagrodę Kuratora Oświaty i Inspektora Oświaty. W roku 1989 po 25 latach rzetelnej pracy została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi.

W latach 1990-2003 pełniła funkcję księgowej w Towarzystwie Pomocy Potrzebującym w Rudzicy. Będąc na emeryturze nie zawiesza swojej działalności społecznej. Jest członkiem Rady Parafialnej w Rudzicy, współredaguje gazetkę parafialną „Metanoia” i prowadzi kursy dla lektorów. Nadal udziela się w pracy Koła Gospodyń Wiejskich.

Współtworzy Towarzystwo Miłośników Rudzicy i od jego początku pełni funkcję prezesa. Jest inicjatorką wielu pomysłów, które konsekwentnie realizuje z Zarządem.

W 2007r. opracowała katalog „Krzyże i kapliczki przydrożne w parafii Rudzica” wydane przez TMR w roku 2007. Służy pomocą i radą studentom Uniwersytetu Śląskiego filia w Cieszynie piszącym prace magisterskie na temat Rudzicy i jej mieszkańców.

Tradycja, historia i kultura naszej miejscowości były i są w kręgu jej zainteresowań. Z jej inicjatywy nasze Towarzystwo zorganizowało I Powiatowe Forum Towarzystw Miłośników i Przyjaciół Swoich Miejscowości pod patronatem Starosty Bielskiego, które na stałe wpisało się w kalendarz imprez powiatowych.

W bieżącym roku Starostwo Powiatowe wyróżniło panią Teresę „za szczególne działania na rzecz animacji i wprowadzenia kultury w powiecie bielskim”.

Zarząd TMR podjął uchwałę o wpisaniu Pani Teresy Marekwica do Księgi Pamiątkowej ludzi zasłużonych dla Rudzicy oraz obdarowaniu okolicznościowym medalionem.

Towarzystwo Miłośników Rudzicy

43-394 Rudzica 124
NIP 937 23 89 708
REGON 072864457

Mapa Rudzicy

Towarzystwo Miłośników Rudzicy © 2021. All Rights Reserved.

Developed by DOT.Creativity