Obecny zarząd

Obecny skład zarządu

Prezes: Teresa Marekwica
Zygmunt Gawlas z-ca prezesa
Henryk Skrzyżala z-ca prezesa
W skład Zarządu weszli:
Jolanta Korpalska sekretarz
Bernadeta Szkorupa skarbnik
Artur Feruga członek
Maria Malchar członek
Komisja Rewizyjna:
Jadwiga Szkorupa przewodnicząca
Leszek Sadowski członek
Maria Stusek członek

Sklad_2017