Wendelinaria 2019 – „Mosty, nie mury – w stronę kultury spotkania”

Przekonani o tym, że „prawda wchodzi drzwiami, w których nawzajem dajemy sobie pierwszeństwo, nie tylko z grzeczności, ale z prawdziwego szacunku” (Halik 2011), chcemy potraktować seminarium jako dobrą okazję zarówno do wymiany myśli, jak i współtworzenia autentycznej kultury spotkania.

Główne obszary tematyczne wystąpień (przykłady):

– uwarunkowania współczesnej komunikacji

– więź społeczna i jej wymiary

– inicjatywy lokalne współtworzące kulturę spotkania

– media społecznościowe jako narzędzie integracji i dezintegracji

– komunikacja międzykulturowa

– pogranicze jako obszar współpracy międzykulturowej

– edukacja międzykulturowa – możliwości i szanse

– doświadczenie podróżnicze i jego wymiary

– relacje międzygeneracyjne

– partycypacja i uspołecznienie procesów zarządzania

Więcej informacji na blogu https://wendelinaria.wordpress.com
Strona wydarzenia na portalu Facebook: https://www.facebook.com/events/1305244939645522/

Główny organizator: Towarzystwo Miłośników Rudzicy.    
Miejsce: Gminnym Ośrodku Kultury w Rudzicy, ul. Klubowa 124.

Towarzystwo Miłośników Rudzicy

43-394 Rudzica 124
NIP 937 23 89 708
REGON 072864457

Mapa Rudzicy

Towarzystwo Miłośników Rudzicy © 2021. All Rights Reserved.

Developed by DOT.Creativity