Alfons Urbaniec

Urodził się 29.10.1929 r. w Międzyrzeczu Dolnym. Do szkoły podstawowej w Mazańcowicach uczęszczał w latach 1936 – 1944. Do września 1945 r. pomagał rodzicom na 14 hektarowym gospodarstwie. We wrześniu 1945 r. wstąpił do Gimnazjum i Liceum Męskiego im. Józefa Piłsudskiego w Bielsku-Białej. Świadectwo dojrzałości uzyskał na wydziale humanistycznym w 1950 r. Miał zamiar zostać aktorem, ale choroba ojca nie pozwoliła mu studiować, ponieważ musiał pomagać matce na gospodarstwie.

Pracę podjął, jako nauczyciel, w Szkole Podstawowej w Rudzicy 1.10.1950 r. Kwalifikacje pedagogiczne zdobył w Liceum Pedagogicznym w 1952 r. Pracując w szkole ukończył zaocznie W.K.P. z wychowania fizycznego, a w 1957 r. Zaoczne Studium Nauczycielskie na kierunku biologia i wychowanie fizyczne. W 1953 r. ukończył wakacyjny kurs kierowników świetlic w Jadwisinie pod Warszawą i pracował w Rudzicy jako kierownik Świetlicy Gminnej, dalej ucząc w szkole. W Świetlicy prowadził zespoły teatralne, recytatorskie i teatrzyk kukiełkowy. Współdziałał z młodzieżą i organizo­wał spotkania literackie, „Teatr przy kawie”, konkursy sportowe itp. W szkole prowadził Spółdzielnię Uczniowską, Szkolne Koło Sportowe z sekcją akrobatyczną, kółko fotograficzne i kółko modelarskie.

Od 1962 – 1984 r. pełnił funkcję zastępcy kierownika szkoły, W 1978 r. ukończył studia na kierunku biologicznym w Katowicach. Pracując w szkole w Rudzicy pełnił dodatkowo wiele funkcji społecznych. Był radnym Gromadzkiej Rady w Rudzicy a później Gminnej Rady w Jasienicy – łącznie przez 5 kadencji. W latach 1959 -1972 był instruktorem Spółdzielni Uczniowskiej, Prezesem Rady Nadzorczej spółdzielni w Rudzicy przez dwie kadencje. Współpracował z O.S.P., Kółkiem Rolniczym i innymi organizacjami.

Za działalność zawodową i społeczną został odznaczony:

  • 1966 r. – Odznaką Zasłużonego Działacza Spółdzielczego,
  • 1966 r. – Srebrną Odznaką Zasłużonemu w Rozwoju Województwa Katowickiego,
  • 1975 r. – Złotym Krzyżem Zasługi,
  • 1976 r. – Złotą Honorową Odznaką Z.M.W.,
  • 1977 r. – Odznaką Za Zasługi Dla Województwa Bielskiego,
  • 1982 r. – Odznaką Zasłużonego Działacza Kultury,
  • 1983 r. – Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,
  • 1984 r. – Medalem 40-lecia Polski Ludowej.

W roku 1984 przeszedł na emeryturę, ale do 1992 roku pracował jeszcze, jako nauczyciel biologii.
W uznaniu szczególnych zasług w dziedzinie społeczno-kulturalnej pan Alfons Urbaniec został nominowany w 1999 r. do Nagrody im. Ks. Józefa Londzina ufundowanej przez Starostę Bielskiego.

Towarzystwo Miłośników Rudzicy doceniając działalność pana Alfonsa Urbańca i postanowiło nadać Mu tytuł Honorowego Członka Towarzystwa, wpisać do Księgi Pamiątkowej ludzi zasłużonych dla Rudzicy oraz wręczyć okolicznościowy medalion.

Towarzystwo Miłośników Rudzicy

43-394 Rudzica 124
NIP 937 23 89 708
REGON 072864457

Mapa Rudzicy

Towarzystwo Miłośników Rudzicy © 2021. All Rights Reserved.

Developed by DOT.Creativity