Elżbieta Mżyk

Elżbieta Mżyk urodziła się 31 października 1939r. w Rudzicy jako córka Józefa Wątroby i Marii z d. Solich. Do Szkoły Podstawowej w Rudzicy uczęszczała w latach 1946-1953. W latach 1953-1957 uczyła się w Technikum Handlowym w Bielsku-Białej. Pracę podjęła 1 lipca 1957r. w Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Rudzicy, gdzie pracowała do 31 grudnia 1963r. Od 1 stycznia 1964r. do 30 listopada 1972r. pracowała w GS Jasienica. 1 grudnia 1972r. została przeniesiona służbowo do Urzędu Gminy w Jasienicy, gdzie pracowała do 30 kwietnia 1989r. na stanowisku głównego księgowego. Od 1 maja 1989r. do 31 grudnia 1991r. była zatrudniona w Wydziale Finansowym Urzędu Wojewódzkiego w Bielsku-Białej, z którego przeszła na emeryturę.

W okresie od kwietnia 1991r. do kwietnia 1999r. pełniła funkcję sołtysa.

Całe swoje życie poświęciła pracy społecznej w środowisku. 8 listopada 1962r. została wybrana na przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich w Rudzicy. Funkcję tę pełniła przez 42 lata do chwili obecnej. Pod Jej kierownictwem KGW prowadzi prężną działalność angażując się we wszystkie imprezy organizowane w Rudzicy. Od 1963r. jest członkiem Kółka Rolniczego w Rudzicy, od kilkunastu lat jest jego sekretarzem. Od 1970r. należy również do Spółki Wodno-Wodociągowej, a od 6 lat jest przewodniczącą Komisji Rewizyjnej. Od 30 lat pełni funkcję sekretarza w gminnej Radzie Kół Gospodyń Wiejskich. Od 1975r. jest członkiem Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej, a od 11 czerwca 2003r. pełni funkcję Prezesa Gminnego Zarządu PKPS. Należy także do TMR od chwili jego założenia czyli przez 9 lat. Za swoją działalność otrzymała wiele odznaczeń:

– Srebrny Krzyż Zasługi – 1984r. (Rada Państwa);

– Odznaka za zasługi dla województwa bielskiego – 1984r. (Wojewódzka Rada Narodowa w Bielsku-Białej);

– Odznaka za zasługi dla Kółek Rolniczych – 1986r. (Krajowy Związek Kółek i Organizacji Rolniczych);

– Honorowa Odznaka i Medal Pamiątkowy NFOZ – 1988 (Prezydium Krajowego Komitetu NFOZ);

– Złota Odznaka Honorowa  – 1997 (Zarząd Główny Polskiego Związku Emerytów i Rencistów).

Zarząd TMR uchwałą z dnia 15 czerwca 2012r. postanowił wpisać p. Elżbietę Mżyk do Księgi Ludzi Zasłużonych dla Rudzicy i obdarować Ją okolicznościowym medalionem.

Towarzystwo Miłośników Rudzicy

43-394 Rudzica 124
NIP 937 23 89 708
REGON 072864457

Mapa Rudzicy

Towarzystwo Miłośników Rudzicy © 2021. All Rights Reserved.

Developed by DOT.Creativity