Juliusz Wątroba

Juliusz Wątroba urodził się 12 kwietnia 1954 r. w Rudzicy. Jest absolwentem Politechniki Łódzkiej. Już w latach 70-tych i 80-tych należy do aktywnych uczestników życia kulturalnego Rudzicy. Pracuje społecznie w Klubie Książki i Pracy „Ruch” w Rudzicy. Jest współorganizatorem wielu imprez dla dzieci i młodzieży. Założycielem, wykonawcą i autorem tekstów dla zespołów: poezji śpiewanej „Meritum”, teatrzyku satyrycznego „Tandem Vita”, kapeli „Bęc”. Prowadzi zajęcia „Teatru przy kawie”, wieczorki literackie, organizuje wyjazdy na spektakle teatru w Bielsku-Białej. Jest zastępcą Przewodniczącego Społecznej rady Klubu.

Równocześnie zajmuje się pracą twórczą, zdobywa nagrody w konkursach literackich, wydaje pierwsze tomiki poezji. W 1988 r. zostaje przyjęty do Stowarzyszenia Autorów Polskich, gdzie przez kilka kadencji jest sekretarzem oddziału w Bielsku-Białej. Bierze udział w licznych spotkaniach literackich, prowadzi „lekcje poetyckie” w szkołach. Jest organizatorem i jurorem Ogólnopolskiego Konkursu Poezji „Beskidy”.

W 1993 r. zostaje członkiem Górnośląskiego Towarzystwa Literackiego, w którym pełni funkcję sekretarza koła terenowego. W 1995 r. zostaje wpisany w poczet Związku Literatów Polskich. Mimo intensywnej pracy twórczej i zawodowej nie rezygnuje z pracy na rzecz najbliższego mu środowiska związanego z miejscem urodzenia i zamieszkania. Współpracuje ze Szkołą w Rudzicy, Gminnym Ośrodkiem Kultury i Biblioteką Gminną w Jasienicy oraz organizacjami społecznymi na terenie gminy. Bierze udział w licznych imprezach kulturalnych, gdzie prezentuje swoją twórczość liryczną i satyryczną, przybliża kulturę i tradycje regionu, uczestnicy w balach charytatywnych, konkursach szkolnych, prezentacjach gminnych. Współpracuje z gazetą parafialną „Metanoja” i gazeta gminną „Jasienica”.   W 2002 r. ukazuje się publikacja książkowa „Szkoła w Rudzicy. Jubileusz 1952-2002”, której koncepcję opracował i napisał (wspólnie z Janem Borowskim).Za aktywność społeczną został uhonorowany tytułami „Przyjaciela Szkoły w Rudzicy”, „Przyjaciela Chóru w Rudzicy”, nagrodą Wójta Gminy Jasienica, „Srebrnym Sercem” i Statuetką Komitetu Pomocy Potrzebującym i Gminnego Ośrodka Kultury w Jasienicy.

Nie sposób wymienić wszystkich poczynań Juliusza Wątroby. Trzeba jeszcze dodać, iż wyjątkowym staraniem i troską otacza to wszystko co związane jest z tradycją naszej Małej Ojczyzny. Pisze obszerny tomik wierszy „To było wczora” gwarą Śląska Cieszyńskiego, który spotyka się z niezwykle życzliwym przyjęciem krytyki i środowiska. Sam gromadzi pamiątki rodzinne, to On jest jednym z inicjatorów powstania Towarzystwa Miłośników Rudzicy.

W styczniu 2004 r. ukazał się już 23 tomik poetycki – wybór fraszek „Robaczki świętodrańskie”. Ostatnim sukcesem Juliusza Wątroby jest nagroda Ogólnopolskiego Konkursu w Gdyni „Gruda bursztynu” za wiersz satyryczny.
We wrześniu 2003 r. Towarzystwo Miłośników Rudzicy wytypowało naszego poetę do V edycji powiatowej Nagrody im Ks. Londzina. Zarząd TMR w uznaniu ogromnych zasług „Jubilata” postanowił uhonorować Go okolicznościowym medalem i wpisać do Księgi Pamiątkowej ludzi zasłużonych dla Rudzicy.

Towarzystwo Miłośników Rudzicy

43-394 Rudzica 124
NIP 937 23 89 708
REGON 072864457

Mapa Rudzicy

Towarzystwo Miłośników Rudzicy © 2021. All Rights Reserved.

Developed by DOT.Creativity