Ksiądz Kanonik Jan Gustyn

Ksiądz Kanonik Jan Gustyn jest proboszczem naszej parafii od 29 czerwca 1997 roku. Urodził się 21 grudnia 1948 roku w Gilowicach powiat Żywiec. Święcenia kapłańskie przyjął 20 maja 1973 r. w Katedrze Wawelskiej z rąk kardynała Karola Wojtyły Metropolity Krakowskiego, obecnego Papieża Jana Pawła II. Razem z Ks. Janem Gustynem święcenia kapłańskie przyjął również obecny Biskup Pomocniczy Krakowski Kazimierz Nycz.

Przez wiele lat Ksiądz Proboszcz pełnił posługę kapłańską wśród cierpiących i chorych jako kapelan szpitalny w Chorzowie, Bielsku-Białej („Stalowniku”) i w Cieszynie, gdzie był również kapelanem więziennym. Nasza parafia jest pierwszą, w której objął stanowisko Proboszcza. Od 2003 roku jest także Dziekanem dekanatu Bielsko Zachód. Przez całe życie kapłańskie Księdzu Proboszczowi towarzyszą slowa: „Tobie Panie zaufałem…” pochodzące z hymnu uwielbienia – „Te Deum Laudamus”.

Ksiądz Proboszcz Kanonik Jan Gustyn dał się poznać w Rudzicy jako doskonały gospodarz i miłośnik zabytków. W krótkim czasie jego proboszczowania przeprowadzono kapitalny remont 200-letniej świątyni. Wzmocniono fundament i ściany, pomalowano kościół z zewnątrz i wewnątrz. Wprowadzono nowoczesne ogrzewanie, zmieniono posadzki (prezbiterium – marmur, nawa – granit). Przeprowadzono remont organów. Zakupiono 2 piękne żyrandole do kościoła. Odrestaurowano wszystkie obrazy i stacje Drogi Krzyżowej w pracowni konserwatorskiej w Krakowie. Odnowiono krzyż na placu kościelnym i na cmentarzu oraz postawiono nowy krzyż na miejscu dawnego cmentarza w „Dębinie”. Wyremontowano i uruchomiono zegary na wieży kościelnej oraz zamontowano elektryczny napęd dzwonów połączony z zegarami wybijającymi pełne godziny i kwadranse. Zmieniono okna i dach na plebanii oraz odbudowano zwalony mur za pomnikiem koło probostwa. Wybudowano chodnik wokół kościoła, probostwa i dokończono chodnik na cmentarzu. Tam również postawiono marownię i wymieniono ogrodzenie siatkowe od strony północnej. Ksiądz Proboszcz – miłośnik zabytków, zatroszczył się również o figurę św. Jana Nepomucena w kapliczce przy kościele. Odnowił zabytkową monstrancję i kielich. W jubileuszowym roku naszego kościoła (rok 2000) napisał i wydał pierwszą monografie parafii „Siedem wieków parafii Rudzica”.

Towarzystwo Miłośników Rudzicy docenia działania ks. Proboszcza, czego wyrazem niech będzie pamiątkowy medalion oraz wpis do Księgi Pamiątkowej.

Towarzystwo Miłośników Rudzicy

43-394 Rudzica 124
NIP 937 23 89 708
REGON 072864457

Mapa Rudzicy

Towarzystwo Miłośników Rudzicy © 2021. All Rights Reserved.

Developed by DOT.Creativity