Mirosław Łaciok

Mirosław Łaciok urodził się w 1968 r. w Rudzicy. Dzieciństwo i młodość spędził w Rudzicy, która nadal jest bliska Jego sercu. Dorosłe życie związał z Jaworzem ale nadal, jak twierdzi, czuje się Rudziczaninem. Nic więc dziwnego, że żywotnie interesuję się Kaplicą św. Wendelina, której stał się mecenasem.

Nie chce wyliczać swoich dokonań przy remoncie i odnowieniu kaplicy. Sam mówi, że: „ Ja dbam o Wendelina a Wendelin dba o mnie – żyjemy w pełnej symbiozie. Dzięki św. Wendelinowi mam spokój ducha, zdrowie – dużo mu zawdzięczam”. Cieszy go fakt, że z roku na rok przybywa pielgrzymów. Od 2008 roku kupuje do Kaplicy księgi wotywne, aby ludzie mogli pisać  o łaskach otrzymanych za pośrednictwem św. Wendelina. Dzięki Panu Mirosławowi kaplica św. Wendelina, która jest rudzickim dziedzictwem kulturowym i religijnym, miejsce to jest dobrze utrzymywane i z roku na rok pięknieje. W uznaniu zasług Pana Łacioka dla Rudzicy, Towarzystwo Miłośników Rudzicy, uchwałą z dn. 20 maja 2016 r. postanowiło wpisać Mirosława Łacioka do Księgi Zasłużonych dla Rudzicy i obdarować Go okolicznościowym medalionem oraz nadać Mu tytuł Honorowego Członka Towarzystwa Miłośników Rudzicy.

Towarzystwo Miłośników Rudzicy

43-394 Rudzica 124
NIP 937 23 89 708
REGON 072864457

Mapa Rudzicy

Towarzystwo Miłośników Rudzicy © 2021. All Rights Reserved.

Developed by DOT.Creativity