Piotr Kropka

Piotr Kropka urodził się 4 lutego 1983 roku. Mieszka w Iłownicy. Pasję do historii zaszczepił w nim jego dziadek, śp. Stanisław Kropka. Dziadek był jego pierwszym nauczycielem historii. Swoje zamiłowania rozwinął w szkole podstawowej w Iłownicy, a następnie w Zespole Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących w Bielsku – Białej.

Ukoronowaniem edukacji historycznej były studia zaoczne na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach zakończone obroną pracy magisterskiej pt.: „Dzieje parafii rudzickiej oraz wiosek parafialnych Rudzicy i Iłownicy do początku XVIII wieku” napisanej pod kierunkiem prof. UŚ dra hab. Antoniego Barciaka w 2008 roku. W tym samym roku został przyjęty do grona członków Towarzystwa Miłośników Rudzicy i rozpoczął prace badawcze nad całościową monografią Rudzicy. Jest również autorem kilku artykułów w miesięczniku „Region” oraz w gazetce samorządowej „Jasienica”.

Piotr Kropka największym zainteresowaniem darzy dzieje Śląska Cieszyńskiego, jak również całej Ziemi Śląskiej. Interesuje go również historia Polski. Ważne miejsce zajmuje także historia wojen i wojskowości do 1945 roku. Z tą dziedziną wiąże się również nieco skrywane hobby, a mianowicie malarstwo i rysownictwo batalistyczne.
Choć historię obdarza wielką sympatią, by nie rzec, że miłością, to jednak dla Piotra Kropki najważniejszy jest Bóg i rodzina, czyli żona Anna oraz dwoje dzieci: córka Alicja i syn Szymon. Wiara, rodzina i tradycja są dla niego wartościami najwyższymi. Pan Piotr Kropka podjął się trudu opracowania „Monografii Rudzicy” zupełnie bezinteresownie. Nikt dotąd nie opracował tak bogatej monografii czym zasłużył się dla obecnych mieszkańców Rudzicy i następnych pokoleń. W dowód uznania i podziękowania Zarząd Towarzystwa Miłośników Rudzicy postanowił Pana Piotra obdarować okolicznościowym medalionem i wpisać Go do Księgi Ludzi Zasłużonych dla Rudzicy.

Towarzystwo Miłośników Rudzicy

43-394 Rudzica 124
NIP 937 23 89 708
REGON 072864457

Mapa Rudzicy

Towarzystwo Miłośników Rudzicy © 2021. All Rights Reserved.

Developed by DOT.Creativity