Lokalne, niepozorne, niewidoczne. Na marginaliach społecznych światów.

Autor:

Marcin Biernat, Rafał Cekiera

Rok wydania:

2018

Kolejna publikacja Towarzystwa pod redakcją Marcina Biernata i Rafała Cekiery. Książka zawiera teksty różnych autorów, które zostały zaprezentowane w trakcie drugiej edycji „Wendelinarii”. „W tytule niniejszego zbioru znajdują się trzy pojęcia, wokół których ogniskuje się tematyka zamieszczonych w nim tekstów: lokalność, niewidoczność i niepozorność. […]” /fragment wprowadzenia do książki/ „Recenzowana książka analizuje elementy życia codziennego w płaszczyźnie lokalnej i mikrospołecznej, w szczególności w kontekście rodziny, które rzadko stanowią przedmiot badań naukowych, a przynajmniej nie wpisują się we współczesną „modę” badawczą. Przedstawione w pracy artykuły w sposób rzetelny opisują diagnozowane problemy badawcze. Autorzy tekstów dokonali wszelkich starań, by w sposób przejrzysty przedstawić wyniki swoich badań i refleksji.[…]” dr hab. Robert Geisler, prof. Uniwersytetu Opolskiego /fragment recenzji/

Towarzystwo Miłośników Rudzicy

43-394 Rudzica 124
NIP 937 23 89 708
REGON 072864457

Mapa Rudzicy

Towarzystwo Miłośników Rudzicy © 2021. All Rights Reserved.

Developed by DOT.Creativity