RUDZICA. Dzieje wioski i parafii od założenia do czasów współczesnych

Autor:

Piotr Kropka

Rok wydania:

2013

Bogatą monografię Rudzicy napisał historyk i członek Towarzystwa Piotr Kropka. „[…]Przygotowana monografia stanowi wzorcowe opracowanie dla tego typu prac. Każdy jej rozdział wnosi mnóstwo szczegółów charakterystycznych dla danego konkretnego okresu i dotyczących każdej dziedziny życia mieszkańców wsi. Zaznaczyć też należy, że Autor doskonale odtworzył klimat, specyfikę i atmosferę szeroko pojętej kultury codziennej minionych wieków.” „[…] Jest to studium merytorycznie wartościowe, napisane rzeczowo i kompetentnie; jego walory dokumentacyjne i poznawcze oceniam bardzo wysoko, a cały tekst prezentuje wysoki poziom badawczy. /Prof.zw.dr hab. Wiesława Korzeniowska – fragment recenzji pracy/

Towarzystwo Miłośników Rudzicy

43-394 Rudzica 124
NIP 937 23 89 708
REGON 072864457

Mapa Rudzicy

Towarzystwo Miłośników Rudzicy © 2021. All Rights Reserved.

Developed by DOT.Creativity